Zemya e

Електростатичното заземяване е електростатично заземяване, което се използва в транспорта и всички видове запалими течности, прахове и газове. Електростатичното заземяване в максимална степен свежда до минимум риска от експлозия или запалване на различни видове запалими вещества в резултат на възпламеняване. Неконтролираният разряд може да възпламени течната и газова смес и единствената експлозия.

Разбира се, възможно е да се елиминира опасността от самозапалване и експлозия. За да съществуват съществуващи транспортируеми структури, те трябва да имат сериозно заземяване или контролирано освобождаване на електростатични заряди. Този тип електростатично заземяване ще намали значително риска от експлозия на транспортираните горива. Този модел е просто заземяване от заземяващата скоба също от кабела. Кабели, полезни за заземяване, се характеризират с ниско електрическо съпротивление и голяма устойчивост на механични повреди. Възможно е да се използва по-сложна система за заземяване, която има система за защита, която преминава в транспортиране или дозиране на продукта само на мястото, където заземяването е правилно свързано.Изненадани ли сте, когато използвате този стандарт за заземяване? Най-често те се празнуват по време на товаренето и разтоварването на железопътни и пътни цистерни, резервоари, бъчви и, например, технологични компоненти. Да се ​​създаде опасност от експлозия и смесване и пръскане или изпомпване на различни видове запалими вещества. В периода на интерференция в запалими бази се създават електрически заряди чрез контакт или разделяне на частиците. Когато възникне електростатичен заряд и се издига близо до запалими вещества, той създава заплаха. Важен принцип на всяка защита срещу електростатичен разряд е всъщност добра скоба и правилно подбран кабел, даващ възможност за провеждане на електрически заряд до земната точка.Важно е тогава терминалите и кабелите, които са полезни при заземяването, да правят много изискани насоки, насочени към тестовия маршрут. Понастоящем най-добри резултати се постигат чрез модерни типове заземителни системи.