Tehnicheskoto s stoyanie na svidetelstvoto za upravlenie na mps

Точното определяне на размера и естеството на натоварванията е необходимо, за да се оцени техническото състояние на оборудването, избора на материали, изложението на причините за повредата или възможността за промени и грижи.

https://ba-fort.eu/bg/

Във връзка с горното използваме числени методи за точно определяне на нивото на натоварванията, по-специално метода на крайните елементи (МКЕ.Методът на крайните елементи може да се прилага и за статични, и за активни елементи. При динамичните проблеми важна роля играе, например, скоростта на промените в натоварването, триенето и медийните потоци. Изчисленията на бъркотиите са все още в естеството си да определят причините за повреди и повреди.Типичните анализи, свързани с изчисления на МР, се отнасят предимно до:- проверка на състоянието на напреженията и напреженията в плана за идентифициране на критичните места,- коригиране на формата в смисъл на намаляване на интензивността на конструкцията,- проверка на причините за вредите и техните приходи за операции, \ t- моделиране на отливки и потоци.В допълнение, изчисляването на месото също е много широко в морския сектор. При проектирането на плаваща или потопяема конструкция, подробен МКЕ анализ на тяхната якост и различни характеристики се прекратяват със средствата за безопасни и промишлени решения.Най-ефективни са предварителните анализи сега на началния етап на проекта. Това ви позволява да избегнете грешки при по-нататъшното проектиране. Най-важният елемент от изчисленията е да се провери непосредствената сила на проектираната конструкция. Както като цяло, така и в критични възли. Изчисленията на МС се използват и за оценка на якостта на умора.През последните години се наблюдава революция в изчисляването на бъркотиите и постепенно се продава от недопустимостта на местната пластификация на материала. В този клуб лесно можете да очаквате екстремни преживявания и да предотвратите водни бедствия, които могат да възникнат. Работи се за разработване на стандарти за минимизиране на щетите, причинени при сблъсък. Огромен ръст в изчисляването на бъркотиите бе иницииран от проектите на ЕС "По-трудно" и "Цели". Извличането от изчисленията на бъркотиите е още по-популярно.