Smyana na hartiyata v ost r fiskalen kasov aparat

Микроскопите позволяват поглед в микросвета, те са устройства, поставени в обекта на наблюдение на много малки обекти, чиито фини елементи обикновено са невидими за човешкото око. Микроскопът се прилага от два фокусиращи комплекта лещи, които са разположени върху резултатите от тръбата, наречена тръба. Набор от лещи, посветени на точката, се характеризира като леща. От промяна, вторият набор от лещи се нарича окуляр и изпълнява наблюдението. Вътре в тръбата, благодарение на лещата, тя се прави в истинско изображение, увеличено и обърнато, което се вижда от наблюдателя благодарение на окуляра. Благодарение на съвместното съществуване на двата комплекта лещи, гледаното изображение е успешно, увеличено и прави. Металографските микроскопи са вид микроскопи, които са съмнителни за непрозрачни проби. За металографски микроскопи се препоръчват светлинни микроскопи и електронни микроскопи.

Какво можем да видим с металографски микроскоп?Самите микроскопски изследвания, използвайки металографски микроскопи, включват вземане на проба от конкретен продукт, а след това полиране и полиране на дадено поле, т.е. металографски образец, който след микроскопско наблюдение ще бъде подложен на микроскопско наблюдение. Разкриването на структурата на конкретен метал и освен това неговите сплави и дефекти, невидими за невъоръжено око, е важна цел на металографските изследвания на светлинната микроскопия. Те позволяват да се идентифицира разнообразието на структурните компоненти и да се посочи тяхната морфология, количество, размери и разпределение. Металографските микроскопи ще купуват метални наблюдения и пробиви за наблюдение. Благодарение на прецизното изпълнение на лещите, металографският микроскоп позволява откриването на микротрещини, изчислява фазовото участие и наблюденията на включванията и допълнителните материални части.