Promyana na vremeto v kasoviya aparat na novitus

Разписката от касата на novitus lupo е много важен документ и за инвеститора, и за човека. Тези, които са важни, имат задължението да издават такива доказателства за продажба, като тези адресати трябва по всяко време да премахват разписката с тях.

За съжаление повечето от нас не обръщат особено внимание на сметките, които в случай на примери могат да имат тежки последствия. Колко време трябва да приемаме такива разпечатки от касови апарати и в кои помещения могат да бъдат полезни?

В успеха на предприемачите, мисълта е сравнително проста. Те трябва да носят копия на квитанции за 5 години - в случай на одит на Закона за държавното съкровище. Защо документ за клиент?Този нисък скрап от хартия може в много случаи да бъде от огромно значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем как правилно да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Това говори предимно за сегашните форми, в които възнамеряваме да рекламираме закупените стоки или да ги доставим и вземем парите ви. В този случай продавачът ще поиска от нас да покажем квитанцията - потвърждение на рекламираната транзакция. Какво време трябва да помним, когато разписката ни помага да създадем жалба? Ако купуваме хранителни продукти, можем да докладваме за проблеми, свързани с тях, до 3 дни. Много по-дълго трябва да съхраняваме тези квитанции, които са документ за покупка на дрехи, обувки, мебели или RTV оборудване. Тук законът ни позволява до 24 месеца за откриване на нередности и за докладване на жалби. Така че в момента, в който няма да бъдем разписки, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-голям е броят на рекламираните стоки, толкова по-голяма е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такива продажби.

Нека си спомним за постъпленията, които продавачът трябва да ни даде, докато пазаруваме. Да запазим тези документи в разумния център. Можем да подготвим пликове, в които да събираме разписки по хронологичен ред, да посветим специална кутия на последното задължение. Важно е документът, потвърждаващ въпросите, които сме завършили, да бъде защитен, доколкото той може да бъде основание за подаване на жалба.