Programa za kasov aparat za bezplatno izteglyane

Получаването е доказателство за покупки, направени в бизнеса. Помага ни да проверим дали плащането от рафтовете на магазините всъщност съответства на последното, изчислено върху сумата, така че можем да подадем сигнал за евентуално оплакване повече в магазина. Освен това разписката ни дава изразходваните пари, което значително улеснява грижата за домашните разходи.

Разписката има и редица важна информация, не е задължително комбинирана с закупени продукти или техните цени. И наистина най-важната информация, която касата на elzab alfa & nbsp; отпечатва на разписката, е името на данъкоплатеца, който управлява магазина, и адресът на седалището му. Друга информация е данъчният идентификационен номер, моментът и часът на разпечатване на получаването, както и номерът на касата и касата. Знанието за номера на касата е изключително важно, ако се нуждаем от оплакване за даден артикул. Получаването е значително доказателство за продажба не само за мъж, но и за един продавач и данъчната служба. Поради факта, че касата регистрира продажбата на всяка стока на предприемача, е по-трудно да се скрие продадената стока и по този начин е по-трудно да се избегне плащането на данък. С тези решения Министерството на финансите задължава следващите групи професии да издадат разписка. И разбира се, те са например фризьори и таксиметрови шофьори. Винаги трябва да се помни, че през цялата година железопътният транспорт довежда до малка степен и следващите отрасли може да са отговорни за тегленето от касовите апарати. Друго задължение на предприемача, което компанията използва касови апарати, е да защитава копия от разписки. Ето защо е препоръчително в случай на одит на данъчната служба. Докато не много отдавна трябваше да съхранявате хартиени копия на фактури, днес можете да съхранявате тези копия на отделни карти с памет, което означава, че те постигат много по-малко място. Собственикът на чинията е отговорен за правилния преглед на касовия апарат и в случай, че устройството се повреди, то трябва да бъде заменено като ефективен касов апарат. Документът, потвърждаващ покупката, е изключително валиден и все пак трябва да го използваме помежду си. Това също няма да бъде единственото ви доказателство за покупка, което ще бъде особено важно при подаване на оплакване за закупен продукт.