Poluchavane i maks

Все по-често чуваме колко важни са приходите. Купувачите трябва да ги вземат със себе си и продавачите трябва да помнят да им служат. Защо този малък лист хартия е наистина важен?

Paragon води до онези потребители, които решат да запазят контрола върху собствения си бюджет и разходи. Благодарение на тази нискокачествена карта можете да получите много важни реклами за бюджета на домакинството. Разписката обаче е много информация за това какво допълнително купихме. Разбира се, най-важното тук е ценовият съвет за някои продукти. Това е благоприятно за изучаване на ценностите в новите магазини и за проверка на това, което правим най-много. В момента, тъй като в много къщи спестяванията са толкова важни, приходите могат ефективно да се третират в по-подходящо управление на бюджета ви. Като правим същите ефекти в различни магазини, можем да сравним техните стойности, а събраните приходи ни помагат в тази дейност.

Разписката от касовия апарат също е важен документ и за данъчната служба и за инвеститора. Документът за продажба се документира чрез касов апарат и то не позволява на продавача да прикрие реалните си доходи и да намали размера на дължимия данък.Фискалните принтери на Elzab отпечатват разписки, които водят до всички необходими данни. В допълнение към списъка на закупените ефекти и техните цени, информацията за продавача-данъкоплатец, която издава такъв документ, трябва да се появи тук. Номерът за отпечатване и времето (момент и час на продажбата са валидни. Стойността на стоките, сумата, посочена в нетните и брутните цени, познанията за отпуснатите отстъпки - всички те са известни само на фактурата. В случай на по-големи магазини, получаването също така избира такава информация, благодарение на която можете да определите кой касиер е направил определена транзакция. Следователно той е много валиден към момента на установяване на нередности. В този случай, информация като номера на касовия апарат и предназначението на големия касиер може да бъде изключително важна.Приходите са документи, които не могат да бъдат подценявани. За получателите те са доказателство за покупка и са нови за проблема с тези разходи. За служителите, те са услуга за контролиране на продавачите, допълнително в проучването, дали дават данък по подходящ начин. Данните от касовия регистър също могат да помогнат на продавачите, които трябва да контролират резултатите от продажбите си и да избегнат проблеми, свързани с данъчни нередности.