Osnoven aktiv na kasov aparat k

Касата на novitus е необходима за хората, които създават нашия бизнес, докато притокът им е надхвърлил стойностите, посочени от Министерството на финансите.

В ритъма на деня трябва да се издава разписка за всеки продукт, закупен от потребителя, което е основание за оплакването на купувача, а за дамата, която ръководи бизнеса, е основа за изчисляване на данъчния дял.

За целта е необходимо да се печатат ежедневно - ежедневни фискални отчети и месечни - месечни фискални отчети. Фискален отчет (т.е. всеки ден или месечно е текст, който се издава от касов апарат, който има опции като обем на трафик и данъци в даден сезон от време (ден или цял месец, с посочени данъчни ставки и отменени продажби. Целта на такъв отчет е да се показват дневни или месечни брутни доходи, като се посочват подробно различните ставки на ДДС.

Кога да се отпечатват отчети за касови апарати

Както стана, се споменават два начина на фискални отчети: всеки ден и месечно. Както показват единствените имена, отчетите от касата се отразяват всеки ден и веднъж месечно за неговия ефект.

Ежедневният фискален отчет се поставя върху решението за продажби в определен ден, по предназначение или до 24:00 часа. Можете да го отпечатате по-късно, но преди първата транзакция на следващия ден. Последният обаче трябва да се вземе предвид, че разпечатката след 24:00 вече ще използва друга дата. Ежедневният фискален отчет ще ни покаже сумата, за която бяха продадени ефектите от този кратък ден.

Данъчната служба трябва и месечни фискални отчети. Месечните фискални отчети трябва да се създават за ефекта от месеца до полунощ, преди първата транзакция в новия ден, който започва последния месец. Месечният отчет е документ, отпечатан в касата, който преподава всички отпечатани преди това ежедневни отчети. Такъв доклад ни показва обобщение на резултатите през стриктния месец. Месечният отчет се прави само веднъж през май.

Ако дневният или месечният отчет се изготвя след полунощ, а преди първата продажба и докладът ще покаже различно време, няма от какво да се притеснявате, защото не е необходимо да се обяснява в съвременна материя.