Mneniya za kasovi aparati

Започна ли най-накрая собствената си икономическа енергия или разширихте хоризонтите си с повече отдели? Чудесно! Вероятно сега е дошъл моментът да си купите касов апарат с плакат и се чудите дали можете да вземете възстановяване.Аз съм злато и лоши новини. Отчитането на цената на покупката от касата е разрешено само при закупуване на първия касов апарат. Не можете да разчитате на отстъпка при успех на друга или нова каса.

Условия за отпускане на помощтаМоже би първо за това какво ви се струва да купите касов апарат. И това е:- можете да приспаднете ДДС, вписан в стойността на касата,- можете да включите разходите в размера на приспаданите данъци разходи,- можете да приспаднете 90% от нетната цена на устройството, но не повече от 700 PLNЗвучи ли добре? За да създадете такива бонуси, трябва да отговаряте на основните условия. Ето ги:- закупуването и фискализацията на касовия апарат трябва да бъде завършено преди възникването на задължението за регистриране на касовия апарат,- трябва да докладвате мястото на инсталиране на касата на ръководителя на финансовото бюро в заглавието 7 дни след фискализацията му,- трябва да доставите данъчната служба на ръководителя - информиране за стойността на касовите апарати и настройката на тяхното използване. Изявлението трябва да бъде предоставено ПРЕДИ започване на записите (най-рано ден преди това,- попълнете първите и контролните чекове на касата,- трябва да платите сумата в брой и факта на плащането,- записването трябва да започне в законоустановения период.Какъв е вашият успех, когато сте данъкоплатец, който извършва дейности, освободени от данъци, или подлежи на задължение да води записи на транзакции, използвайки касови апарати? Можете да вземете възстановяване вместо приспадането.Вие трябва да:- започнете да записвате не по-късно от навреме- представете горното справка за броя на касовите апарати и мястото на използване,- подават съобщение за мястото на инсталиране на касов апарат,- плати цялата за касата.

ефектИ трябва да върнете приложението:- име и фамилия на данъкоплатеца,- данни за адреса,- данъчен идентификационен номер,- при успех на данъкоплатците, предлагащи услуги за превоз на глава и товари с таксита за пътници и багаж - данни за размера на лиценза за създаване на автомобилен превоз с такси и регистрационния номер и страничния номер на таксито, в което е монтиран касовият апарат.Възстановяването продължава до 25 дни от момента, в който данъкоплатецът подаде заявлението.Възстановяването на приспадане на разходите за покупка от касата е, когато в рамките на 3 години от датата на започване на записа:- ще спрете да използвате касата, включително да спрете кампанията,- открита е ликвидация,- обявява се банкрут,- продажба на бизнес или дом, а наследникът няма да извършва продажби в касата.