Mal k kasov aparat plyus

https://neoproduct.eu/bg/flybra-efektiven-nachin-za-us-v-rshenstvane-na-formata-na-g-rdite-uvelichavane-na-byusta-i-nevidima-podkrepa/FlyBra Ефективен начин за усъвършенстване на формата на гърдите, увеличаване на бюста и невидима подкрепа

Заземяването е най-важният компонент на цялото електричество. Всеки си мисли, че няма напрежение в процеса на заземяване и не трябва да има електрически ток в него, но е различно ... В някой дом или в движение, има стотици метра заземителни кабели, в края на краищата, с каква цел? Дали защото гнездото е заземено, не преброява ли тока в него, когато нищо не е свързано с него? Кога може да бъде заземен целият кабел? Ако искате да знаете отговорите на последните изследвания, прочетете този документ за отделен край.

Какво означава, че електрическата инсталация е заземена? Добър отговор може да се намери в самия въпрос и ние ще го обясним както можем. Е, във всяка къща, в която има гнезда в допълнение към фазата и неутралния проводник, също провеждайте земни проводници. Те не оказват влияние върху производството на отделни устройства. Тогава има защитни тръбопроводи, които обикновено се монтират в домашната комутационна апаратура и оттам се насочват към метален елемент, който е свързан директно към земята. С каква цел се осъществява заземяването? Както споменахме по-рано, заземяването е защитна система, която започва в домашни инсталации в продължение на много години. Друга причина за заземяване е работното състояние, защото благодарение на това всички съдове, които са в сградата, работят правилно. Ако искате да получите този стандарт, трябва да имате кабели, които имат нови маркировки. Изключително важен е PE - защитният проводник, който има жълто - зелен цвят и PEN, който е неутрален процес, който също има защитна функция. Този процес е син. Дори и гнездата, които нямат заземителен щифт, са ваш собствен начин за защита от електрически удар. Обикновено такива тапи имат знак (две припокриващи се квадратчета, което означава, че не е нужно да ги заземявате.