Kr stotsvetni bolesti

В някои офиси и институции се адаптират или съхраняват вещества, които може да са отговорни за създаването на експлозивна атмосфера с въздух. Следователно, по-специално ще има такива вещества като газове, течности и твърди частици с висока степен на фрагментация, например въглищен прах, дървесен прах и др.

В такива ситуации работодателите са длъжни да извършат оценка на риска от експлозия и оценка на риска от експлозия. По-специално, тя трябва да бъде посочена за места и места, където възниква най-голямата опасност от експлозия. Зоните с потенциално експлозивна атмосфера също трябва да бъдат необходими в района и външните апартаменти. Освен това той изисква работодателите да подготвят графична документация, която ще оцени и в същото време посочи факторите, които могат да причинят запалване.

Man Pride

Оценката на риска от експлозия трябва да бъде създадена в платформата на изискванията на наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. в светлината на минималните изисквания по отношение на доверието и хигиената на работното място, свързани с предложението за представяне на експлозивна атмосфера в областта на труда (Журнал на законите 2010 г. № 138, точка 931.

Като част от оценката на риска от експлозия се подготвят характеристики на обекта. Определя се на повърхността му, броя на етажите, помещенията, технологичните линии и др. Наблюдават се фактори, които могат да доведат до създаване на пожар или експлозия. Има страхове и видове, които ще позволят да се отслабят и премахнат опасностите от пожар и експлозия. Определя се кое е първото горимо вещество, което може да се превърне в източник на потенциална експлозия. Въвеждат се иновативни решения, които намаляват до минимум риска от експлозия.