Kasovi aparati 1 mart 2015 g

Възможно ли е да се продаде касов апарат? Възможно е обаче, само ако е нерегистрирано и обикновено чрез сервизната компания на даден производител, защото те са заинтересовани от закупуването на използвани касови апарати.Евните и употребявани данъкоплатци могат да бъдат намерени в оторизирани точки на даден производител. Лесно можем да похарчим касата за бракуване. И ако механизмите от касовия апарат са в деликатно състояние, тогава е силно да го продадете на нова компания.

http://bg.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-sampoan-protiv-kosopad/

В нормативната уредба за регистрационните ваучери няма изрични разпоредби, които да засягат поведението на данъкоплатеца с касовите апарати в случай на прекратяване на неговата стопанска дейност. Нито едно от действащите нормативни актове не забранява на данъкоплатеца да продава използвания касов апарат, който е негово качество. Същата позиция е дадена и в индивидуалната игра, която е записана на 23 август 2012 г. с измерението ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, в която директорът на данъчната камара в Бидгошч заяви, че след изтеглянето на касовите апарати от целта и всички посочени формалности Наредбата предвижда данъкоплатците да се намират в данъчни служби. По този начин тя не създава никакви пречки, че в описаната ситуация фискалният касов апарат би могъл действително да бъде унищожен или продаден на друго дружество. И на работното място показва, че никой освен производителят не се интересува от закупуването на използван касов апарат. Следователно това се дължи на факта, че службата за регистрация е инструмент с различна цел, а съдържанието, функционирането и възможността за използване от данъкоплатеца се записват много подробно в правилата, за които се казва в кредитните съюзи. Мерките за продажба на касови апарати могат да се ползват само от упълномощени местни производители и образувания, които извършват вътреобщностно придобиване или внос на касови апарати, които са потвърждение на председателя на Централната служба за мерките, че предлаганите от тях броячи изпълняват функциите, заложени в чл. 111 ал. 6а и критериите, както и условията, които те трябва да отговорят. Така че, ако данъкоплатецът иска да препродаде касовия апарат на друго дружество, би било полезно да се оцени това решение с помощта на съответната касова служба, която ще прецени дали сумата отговаря на изискванията, регистрирани в решението за ДДС и евентуално в нея ще бъде инсталиран нов фискален модул.