Kasov kalkulator

Всеки данъкоплатец, който продава стоки на физически лица, е принуден да регистрира оборот с помощта на касов апарат. Това решение дава възможност за уреждане на съответните плащания с данъчните власти. Следователно то се отнася до закона и е ясно.

Fresh Fingers

Ами грешния касов апарат?

Струва си в такива случаи да се осигури така нареченият резерв. Нейното имущество не е законово изискване, така че е в системата на всеки предприемач да мисли за такова отпътуване много по-рано. В идеалния случай тя работи в противоположни видове аварийни ситуации, които се нуждаят от правилно ремонтиране на оборудването. По принцип, Законът за ДДС ясно постановява, че ако не е възможно да се създаде регистър на оборота, използвайки резервен фонд, данъкоплатецът следва да спре продажбата. Резервната банка може да спести ненужни и непредвидими спирания в действие. Струва си да се припомни, че желанието да се използва резервният касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, като се съобщава за разрушаването на мебелите и предлагането на знания за заместващото ястие.

За съжаление, както беше добавено по-горе, липсата на касов апарат в модерна резервна каса се състои в необходимостта да се спре продажбата. Не е възможно да се финализира продажбата и такива процедури са незаконни и могат да се ангажират с последствията при изграждането на високи финансови тежести. Да не говорим за качеството, при което типът ще поиска съответната разписка.

Тя трябва да бъде уведомена възможно най-скоро за неуспеха на сервиза за поправка на сервизите и за пощенските фискални принтери, но също и за данъчните органи за мълчанието при експлоатацията на записите за трафика за часа на ремонта на устройството и именно клиентите за прекъсването на продажбата.

Само в случай на онлайн търг, предприемачът не трябва да престава да играе ролята си, но иска да направи няколко условия - съхраняваните записи трябва да бъдат точно за кой продукт е било прието плащането; плащането трябва да се извърши по електронна поща или по пощата. В тази ситуация продавачът - данъкоплатец, ще бъде перфектен до последния, за да вмъкне фактура с ДДС.