Izpolzvat se promishleni mashini juki

Голяма и слаба индустрия се нуждае от машини за неща. Машините могат да съществуват оригинални, но те трябва да използват една обща характеристика. Те трябва да бъдат сертифицирани и одобрени от Службата за технически преглед за производство. Тези две желания са абсолютно необходими.Какво да направите, ако сертифицирането на машината не е станало, когато е било постигнато, на модела от началото на машинната възраст (създаден е в години, когато няма такива изисквания, или емитентът не ни е предоставил съответния сертификат?

Ако нямаме сертификат, можем да го дадем на машината. В последния обект трябва да намерите фирма, която има право да даде сертификат. Сертифицирането на машината се предшества от подробен анализ на диаграмите, които имаме. Следователно те са електрически, конструктивни, пневматични и хидравлични идеи, които трябва да се получат с придружаващата документация. Ако не разполагаме с такава документация, ще бъде необходимо да наемем сертифицирана компания, която ще пресъздаде схемите (една, но реконструкцията на проекти ще бъде ужасно скъпа, така че ако някога си купим машина без схеми, е по-добре да помислим. След като анализирате документацията, няма сертификат, ако няма пречки за това.След това сертифицирането на наличната машина е първият трафик по маршрута, за да се получи стопроцентова безопасна машина. След сертифицирането той предлага да покани службата за техническа инспекция за проверка. Ако Службата за техническа инспекция позволява, можем да позволим на служителите да работят на машината. Но, че предпочитаме да гарантираме, че полската машина е правилно безопасна, предлагам да се одитират малки или съществени изисквания.Сертифицирането на машини и одити на малки изисквания и одити на съществените изисквания, има последния отдел за дейност на често единствената и единствена компания. Когато се проверяват малки изисквания или съществени изисквания, подобни проверки се правят както при сертифицирането. Всички модели и документацията на производителя са поставени под въпрос, освен това се контролират инструкциите на работното място и решенията за безопасност. Много компании създават такова решение, че ако забележат някакви недостатъци или недостатъци в нас, те ще предложат промени и промени, насочени към подобряване на здравето и безопасността.