Belgiyska sistema za sigurnost

Машината, която работи, представлява опасност за служител или жител, който я обслужва. Поради тази причина е необходимо да се монтират предпазни устройства в организациите, като същевременно се запазва производствения капацитет. Компонентите и системите за безопасност се използват главно от производствени мощности с чуждестранни пари за осигуряване на машини и технологични форми, машини и партньори в технологичната линия.

В Полша документът, посочващ този формуляр, е следният: Наредба на министъра на икономиката от 30 октомври 2002 г. относно минималните изисквания за доверие и хигиена на практиката при използване на машини от хора на работа (Закон № 191, т. 1596, с измененията , Законовите разпоредби и закони предвиждат, че машината трябва да бъде снабдена със същото аварийно устройство за съхранение, което ще елиминира опасността или ще го избегне. Изключение правят машините, при които защитният превключвател няма да намали риска, тъй като няма да бъде засегнат по време на задържането и също няма да попречи на заплахата. Най-популярните ключове са: ключове и електромагнитни блокировки за безопасност в машини и технологични процеси, крайни изключватели с безопасна работа в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост (висока енергия и устойчивост на високи работни условия, магнитни прекъсвачи и кодирани ключове, крачни превключватели. Предпазният превключвател трябва да бъде монтиран в четливо и лесно заемане (в люковете или на вратата, да бъде показан в разпознаваем режим (червена дръжка на жълт фон, така че спирането на машината да се случи в най-кратки срокове. Спирането на машината разчита на точката за предотвратяване на инциденти, намаляване на последствията от инцидент, както и предотвратяване на повреда на машината, тъй като ходенето е болно.