Aktivno s zhalenie za lipsata na kasov aparat

Заедно със Закона за ДДС всеки предприемач, който извършва услуги или извършва продажби при мисълта за спортни хора и земеделски производители, уреждащи се на еднократна сума, има задължението да разполага с касов апарат. До 2016 г. данъкоплатците могат да имат и определени данъчни привилегии, без да е необходимо да купуват касови апарати.

Тъй като няма задължение да има касов апарат.Напитка от наредбите, която действа до края на 2016 г., е разпоредба, която говори за факта, че предприемач, чиито годишни продажби през предходната отчетна година не надвишават 20 хил. PLN нето, не е предназначен да регистрира продажби чрез издаване на фискални разписки. При успеха на компаниите, които се заеха с работа през сезона на отчетната година, лимитът от 20 000 PLN трябва да бъде преобразуван пропорционално на размера на месеците на работа на енергия във възможностите на годината.

Касов апарат - кога да започнете да записвате продажбите.През годините 2015 - 2016 в каталога на компаниите, които искат да правят разписки, се появиха нови предприемачи, включително Автосервизи, специалисти и зъболекари, фризьори и салони за красота, адвокати или кетъринг компании, които не ни помагат на самолети. С изключение на услугите за обществено хранене, други предприемачи са задължени да уреждат продажбите чрез касови апарати незабавно, докато предприятията, чийто лимит от оборот от 20 000 злоти, могат да получат касов апарат в рамките на 2 месеца след предаване на този заем. Същото задължение през 2016 г. важи и за предприемачите, които предлагат билети за пътуване с пътници с лекота да плащат за тях по свое решение, отколкото в брой, и за предприемачите, които биха платили на базата на фактури за услуги, извършвани по ум на физически лица, без ежегодно издаване на повече от 50 фактури за до 20 получатели.

https://bra-bianchi.eu/bg/

Независимо от размера на оборота законодателят е създал и каталог с продукти, чиито продажби трябва да бъдат документирани с касов бон. Тези продукти включват: продажба на пропан-бутан, моторни части и единствените двигатели, ремаркета и полуремаркета, камера, материали от благородни метали, парфюми, алкохолни напитки и тютюневи изделия.